Select Page

Podle textů na internetu se zdá, že Albert Einstein (1879-1955) se stal doopravdy vegetariánem až ke konci svého života. Některé texty tvrdí, že až v posledním roce svého života. Je ale rozhodně znám tím, že při mnoha příležitostech vyzdvihoval význam vegetariánství pro lidstvo.

Zde jsou některé z jeho výroků:

Vždycky jsem při jedení masa měl zvláštní špatné svědomí.“

(Einstein Archive 60-058 – book Alice Calaprice – „The Expanded Quotable Einstein“)

 

Žiji tedy bez tuků, bez masa, bez ryb ale cítím se takto docela dobře. Vždy jsem měl dojem, že člověk nebyl stvořen k tomu, aby jedl maso.“

(z dopisu Einsteina Hansi Mühsamovi – 30.3.1954)

 

Ačkoliv mi různé okolnosti bránily v tom, abych se stal striktním vegetariánem, vždy jsem byl stoupencem principů vegetariánství. Kromě toho, že oceňuji morální a estetické důvody vegetariánství, byl jsem vždy toho názoru, že vegetariánský životní styl by měl velice pozitivní vliv na lidstvo už jen díky svému fyzickému vlivu na lidský temperament.“

(z dopisu do časopisu „Vegetarische Warte“, 27.12.1930)

 

Zdroje: