Select Page

The Vegetarian Society“ (Vegsoc) vznikla 30.9.1847 v Ramsgate jako charitativní organizace, která si dala za cíl „podporovat, reprezentovat a rozvíjet vegetariánství ve Spojeném království“. Její vznik byl dán zvyšujícím se počtem stoupenců bezmasé stravy v Británii v 19.století. První veřejné setkání členů Vegetarian Society se konalo o rok později v Manchesteru. V roce 1853 měla Vegsoc již 889 členů a v roce 1897 již okolo 5000.

Vegsoc se soustředila především na otázky vzdělávání veřejnosti ohledně prospěšnosti zdravé stravy. Prováděla také různé přesvědčovací akce zaměřené na producenty potravin. Cílené na to, aby nepoužívali při výrobě potravin živočišné přísady jako želatinu.

Stojí za zmínku, že členem výboru Londýnské Vegetariánské společnosti byl nějakou dobu Mahatma Gandhi. Dalšími významnými členy byli např. dramatik a kritik George Bernard Shaw, William Booth – první předseda Armády spásy (syn Williama Bootha – metodistického kazatele, který tuto organizaci založil), Anna Kingsford – významná britská bojovnice za práva žen, a také ruský spisovatel Lev Nikolajevič Tolstoj.

Vegsoc začala postupem let pořádat kongresy po celém světě za účelem propagace a podpory vegetariánství. Stojí za zmíňku, že 7. Světový vegetariánský kongres se konal v roce 1929 v Československu v Kamenickém Šenově. Místem konání byly tzv. Klimatické lázně, založené v roce 1927 podle vzoru švýcarské vegetariánské ozdravovny badatele dr. Bennera. Na stránkách Světové vegetariánské unie si můžete prohlédnout fotografie z tohoto kongresu.

Zdroje: