Select Page

Článků na téma Rudolf Steiner a vegetariánství je poměrně málo. Ani mnozí učitelé waldorfských škol nevědí, že Steiner byl vegetariánem. Našel jsem dokonce německý článek v němž se píše, že “antroposofové obvykle zametají toto téma pod koberec”…

Tak tedy – Rudolf Steiner se již od mládí stravoval velmi jednoduše a obvykle vegetariánsky a ve druhé polovině svého života byl úplným vegetariánem. A ve svých přednáškách a textech vyzdvihoval význam vegetariánství pro lidstvo.

Tvrdil, že rostlinná strava bude hrát stále větší roli ve výživě lidstva. A svým žákům dokonce zdůrazňoval, že duchovní hledání a vegetariánství jsou spolu těsně spjaty.

Říkal, že pokud člověk opravdu upřimně rozvíjí své „duchovno“, nutně postupně dojde ke zjištění, že nemůže konzumovat maso. A zároveň upozorňoval, že skutečně pravdivé a hluboké duchovní hledání není možné bez přechodu na vegetariánství.

Na druhou stranu ale také tvrdil, že pokud se člověk pouze stane vegetariánem ze zdravotních důvodů a nevěnuje se žádnému duchovnímu hledání a zdokonalování se, je to pro něj v podstatě škodlivé.

Stravu zkoumal ze svého antroposofického hlediska a došel k těmto závěrům:

  • masitá strava působí negativně na nervový systém a astrální tělo, zanáší do nich látky, které jsou jim cizí a důsledkem je pak egoismus, hysterie, sklony k antipatiím a předsudkům, epilepsie
  • masitá strava stahuje člověka do hmoty, připoutává ho silně k zemi
  • z živočišných produktů pouze mléko a vajíčka nepůsobí negativně – obojí způsobují jen „malé karmické závislosti“
  • vajíčka podle něj obsahují mnoho látek důležitých pro život, ale ani jejich konzumace se nesmí přehánět, protože jejich příliš vysoká konzumace může vést k zanášení tepen (toto vyslovil dávno před příslušnými lékařskými objevy týkajícími se cholesterolu)
  • strava podle něj nemůže být zcela syrová – ovoce se samozřejmě mají konzumovat v přirozeném stavu (nazýval je „sluneční stravou“), ale např. kořenovou zeleninu je nutno tepelně upravit

Rudolf Steiner také upozorňoval, že čistě rostlinná strava (dnes bychom řekli veganská) není vhodná pro každého a to především z duchovních důvodů. Tvrdil, že „razantní přechod“ na čistě rostlinnou stravu může vést k „příliš rychlému odpoutání od Země“, na které adept duchovní cesty nemusí být ještě dostatečně zralý.

Proto většině lidí doporučoval lakto-ovo-vegetariánství, protože to je podle něj „udrží ve správné míře na Zemi“ díky tomu, že – jak bylo zmíněno výše – mléko a vajíčka vyvolávají „neškodnou karmickou závislost“.

Chcete-li se dozvědět více, zkuste tyto německé zdroje:
1. Rudolf Steiner – Naturgrundlagen der Ernährung – Ernährung des Menschen
2. Gerhard Schmidt – Dynamische Ernährungslehre

Zdroje: