Select Page

Všeobecně se má za to, že Leonardo da Vinci byl vegetariánem, ačkoliv potvrzení tohoto faktu z pera samotného Leonarda nám stále chybí. Existují ale různé nepřímé důkazy, svědčící ve prospěch tohoto tvrzení.

Nejčastěji je citován dopis, který zaslal italský cestovatel a výzkumník Andrea Corsali svému chlebodárci Giulianovi de Medici (v jehož službách byl i sám Leonardo da Vinci). Píše v něm o svých zkušenostech z Indie a popisuje, že zdejší Hinduisté nejedí maso a odmítají násilí vůči zvířatům a dodává „stejně jako náš Leonardo da Vinci“.

Co víme jistě z deníků samotného Leonarda je fakt, že velmi odsuzoval krutosti páchané na zvířatech. Zde je nejčastěji uváděný citát – „Vpravdě je člověk králem zvířat, neboť je svou brutalitou předčí. Žijeme ze smrti druhých. Jsme chodící hřbitovy!“

Toto vše se zdá svědčit o tom, že Leonardo mohl být stoupencem pythagorejské filozofie.

Každopádně je dobře znám jeho geometrický důkaz slavné Pythagorovy věty o čtvercích nad stranami pravoúhlého trojúhelníku. Což by svědčilo o tom, že Pythagorovo učení dobře znal a do hloubky je promýšlel.

Připomeňme si v této souvislosti, že období renesance (italsky rinascimento = znovu zrození) bylo návratem k ideálům antiky, obdobím znovuobjevování antické dokonalosti. A jedním z vrcholů antické filozofie nesporně byla filozofie pythagorejská.

Její stoupenci odsuzovali krutost ke zvířatům, které považovali za své bratry, protože věřili v reinkarnaci duší do zvířecích a posléze lidských životů. Proto odmítali konzumaci masa z etických a morálních důvodů. Rovněž hledali dokonalost a harmonii pomocí matematického vyjádření.

Toto vše nacházíme také u Leonarda. Proto je velmi pravděpodobné, že byl i stoupencem „pythagorejské“ tedy vegetariánské stravy.

Zdroje:

  • English Wikipedia
  • http://www.ivu.org/history/davinci/hurwitz.html
  • titulní obrázek – Wikipedia commons